Week 7 Maandag

20 Apr 2015

Posted by Abdullah

Paasvakantie is voorbij en ik stond weer rond 9 uur voor de kantoor van INPOSIA. Ik werd opnieuw verwelkomd door al mijn collega's. Ze vroegen mij hoe mijn vakantie is geweest. Na eventjes babbelen ben ik aan de slag gegaan. In de paasvakantie had ik al de PROJECTLOG en PROJECTLOGVIEW formulieren gemaakt. Deze heb ik eventjes laten zien aan Javi. Hij zei dat de functionaliteit ervan OK was. Muzaffer is mij vandaag ook komen zeggen dat hij de komende 2 dagen er niet zal zijn. Tegen donderdag wacht mij wel een DEMO waardat er een aantal dingen van mij verwacht wordt. Ik moet deze week de PROJECTS form en de COMPANIES form helemaal werkend krijgen. Ik heb de collega's in Izmir ook laten weten dat ik nu terug ben. Muzaffer heeft mij gezegd dat er een kans is dat hij aanwezig gaat zijn bij de juryexamen van mijn stage. Deze keer krijgen we samen met de collega's in Izmir samen een evaluatie omdat zij mij coachen bij dit project. Morgen ga ik beginnen aan de COMPANIES formulier.

Week 7 Dinsdag

21 Apr 2015

Posted by Abdullah

Vandaag ben ik rond 8 uur aangekomen in het kantoor. Mijn collega's Eyup en Jochen waren er al. Ik was van plan om aan de COMPANIES form te beginnen in de voormiddag maar heb dat niet gedaan. Ik had nog een aantal vragen voor mijn collega's in Izmir over een probleem dat ik niet wist hoe ik het moest oplossen. Ik heb er zelf aan gewerkt. Het probleem was dat ik weer data uit een grid moest zien te extracten en daarop de lijst van dropdownlist moest aanpassen om dubbele waarden te voorkomen. Ik heb tot 10 uur uitgezocht welke reeds bestaande functies ik kon gebruiken om dit probleem aan te pakken. De velden van de grid waarop ik een controle moet op uitvoeren, heb ik een aantal specifieke kenmerken van gevonden. Het waren dus allemaal HTML input fields met elk een naam die begint op ServiceId gevolgd door 8 willekeurige cijfers. Dus heb ik een functie geschreven die opzoek gaat naar alle input elementen in het DOM en daarna filtert op de reguliere expressie /^ServiceId\d{8}$/. De methodes om items aan een dropdown menu toe te voegen / op te halen / en te verwijderen bestonden al dus op de data moest ik alleen nog een controle op uitvoeren. Tot 3 uur heb ik dan nog alle code uitgeschreven en geoptimaliseerd en grondig getest. De PROJECTS form is klaar om grondig geinspecteerd te worden en om feedback over te kunnen krijgen. In de resterende tijd heb ik de voorgaande formulieren overlopen of er geen fouten in zitten.

Week 7 Woensdag

22 Apr 2015

Posted by Abdullah

Vandaag ben ik iets na 8 uur aangekomen in het kantoor. Nadat ik mijn mails heb gelezen ben heb ik me aangemeld op skype. We hebben ongeveer 2 uur met mijn collega Merve uit Izmir gesproken hoe we de demo gingen laten zien. Ze heeft me ook verteld dat het morgen in Turkije een feestdag (officiele Nationale Soevereiniteit- en) Kinderen dag) is. Er wordt dus niet gewerkt in het kantoor in Turkije. We hebben gezien dat er nog 4 belangrijke forms zijn die moeten gemaakt worden. Ik ben dus alvast begonnen met de TIME EFFORT INPUT form. In deze formulier dient de gebruiker te kiezen voor welke project, hij/zij hoelang aan is beziggeweest op welke datum. Hij moet ook in het kort specifieren wat hij/zij juist gedaan heeft en het moet ook mogelijk zijn om te kiezen welke service (consulting, project management, support, etc..) dat hij/zij heeft uitgevoerd. Het design is heel rap gebeurd in DocHuman maar ik moest nog wel een aantal events instellen voor deze form, maar ik heb niet alle scripts hiervoor kunnen schrijven.

Week 7 Donderdag

23 Apr 2015

Posted by Abdullah

Vandaag ben ik weer net na 8 uur begonnen te werken. Ik heb vandaag 2 grote dingen gedaan. 3 zelfs want we zijn samen met Eyup tijdens de middag kebab gaan halen in het centrumpje van Durlach. Ik heb tot in de middag via google chrome developers tool de nodige functies opgezocht. Zo gebeurd het zelfs altijd. Als ik bv van een dropdownmenu de beschikbare functies wil zien moet ik dat doen door in google chrome rechts te klikken op het element en dan in de HTML code opzoek gaan naar de naam van dat element (meestal komt dit overeen met de benaming in Dochuman) en dan kan ik de beschikbare methodes zoen die toepasbaar zijn op dat specifieke element. Het is dus altijd een beetje uitzoeken. rond 15 uur had ik een groot deel af van de TIME EFFORT INPUT form en ik ben daarna begonnen aan een volgende form. nl: de TIME EFFORT TABLE. Dit is een heel simpele form waar men een project kiest en een overzicht krijgt van per soort service het totaal aantal gepresteerde uren en het budget dat er aan gekoppeld is. Het design was ook al af binnen de 5 minuten maar ik ben wel tot 17 uur beziggeweest met het schrijven van een juiste query in MS SQL server management studio. Zelfs na het werk ben ik er op mijn kot nog even aan beziggeweest maar het is me niet helemaal om de gegevens op te halen die ik juist nodig had.

Week 7 Vrijdag

24 Apr 2015

Posted by Abdullah

Ik ben vandaag begonnen rond 9 uur. Ik was eigenlijk van plan om rond 8 uur te beginnen maar het is me echter niet gelukt. Gisteren was ik nog bezig met een query te schrijven maar dat is niet gelukt. Ik ben er dan nog thuis aan beziggeweest maar weer zonder succes. Het ging over een query dat een join doet van 3 tabellen. Om 9:24 was ik klaar met de query. Deze query moest nog aangepast worden en omgezet worden naar een view en er moesten bijkomende velden getoont worden omdat het anders niet werkt met DocHuman. DocHuman heeft een aantal nodige velden nodig. Een unieke veld die als key wordt gebruikt en een andere veld (in sommige gevallen) als er een value uit moet gehaald worden.
Deze keer had ik geen value veld nodig omdat een grid element alleen een Id veld nodig heeft. Voor de PROJECT EFFORT TABLE form heb ik dus een dropdrown menu nodig waaruit ik een project kies. Op deze dropdownmenu is een valueChangedEvent gekoppeld die op zijn beurt de SQL WHERE clause aanpast voor de datagrid. Tot de middag ben ik daarmee beziggeweest. Na de middag ben ik beziggeweest met een simpele grafiek te koppelen aan de form.
Mijn stagebegeleider Muzaffer, heeft me gevraagd ofdat ik namiddag naar Stuttgart kon rijden om onze partner Göksel Ücer (Izmir) te gaan halen. Zijn vliegtuig komt rond 14 uur uit Izmir. Ik heb hem gezegd dat ik dat met plezier zou doen omdat, Göksel de ontwikkelaar, en uitvinder is van DocHuman, de IDE (Integrated development environment) waar ik mijn stageproject in maak. Ik heb nog heel veel vragen dat ik aan hem kan vragen. Dit is een heel belangrijke kans ik waarvan ik kan profiteren omdat Göksel niet altijd bereikbaar is. Het komt dus heel goed uit. De kans is dat Göksel met een gezwollen hoofd naar INPOSIA komt. :-)